Apie mus

Individuali įmonė „L.T.T.“ veikia nuo 2008-01-30 d.

Pagrindinės įmonės veiklos kryptys: švietimui būdingų paslaugų veikla ir vertimai raštu
ir žodžiu.

  • profesijos pasirinkimo konsultavimo veikla
  • mokymo testavimo įvertinimo veikla
  • mokymo testavimo veikla
  • studentų mainų programų organizavimas
  • Kalbų kursų organizavimas
  • Nvš programų įgyvendinimas
  • Kalbų žinių lygio nustatymas
  • Kvalifikacijos tobulinimo programų įgyvendinimas

Testavimas

Kalbos žinių lygio nustatymas


Teikiame įvairias kalbos žinių lygio nustatymo paslaugas. Kalbos lygio nustatymo (grupavimo) testas
įskaitytas į kursų kainą.


PRETENDENTŲ Į VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAREIGAS UŽSIENIO KALBŲ TIKRINIMO  TESTAS

Esame akredituotas kalbų mokymo centras, turintis teisę tikrinti pretendentų į valstybės tarnautojų pareigas anglų
kalbos žinias. Išduodamas testas yra sertifikuotas ir tinkamas visoms valstybės tarnyboms Lietuvoje.
Cambridge English Placement Test – tai tarptautinis užsienio kalbos testas skirtas nustatyti anglų kalbos žinias
pagal Bendruosius Europos kalbų matmenis (nuo A1 iki C1). Anglų kalbos lygis yra tikrinimas raštu ir žodžiu.
Atlikus testą, išduodama kalbos mokėjimo lygį patvirtinanti pažyma, atitinkanti Valstybės tarnybos departamento
reikalavimus.

Trukmė ~ 50 min. 
Kaina 50 EUR 
Datos  Testą galite laikyti iš anksto sutartu laiku.  

Būtina išankstinė registracija e-paštu beatavalungeviciene@gmail.com 
arba telefonu +370 685 30861

Kalbų kursai moksleiviams

Moksleivius suskirstome į grupes pagal amžių ir kalbos žinių lygį. Kursų lygį parenkame
pagal moksleivio anglų kalbos testo rezultatus. 
 
Užsiėmimų metu:  
 ugdome skaitymo, rašymo, klausymo, kalbos vartosenos ir kalbėjimo įgūdžius;
 naudojame naujausią mokomąją medžiagą;
 dėsto kvalifikuoti anglų, vokiečių, lietuvių kalbų specialistai;
 padedame moksleiviams pasiruošti valstybiniams kalbų egzaminams.
 
Taip pat mokome moksleivius individualiai. Užsiėmimų laiką ir intensyvumą suderiname kiekvienu
atveju atskirai. Individualūs užsiėmimai vyksta mūsų auditorijose.

Kalbų kursai suaugusiems

Organizuojame tiek bendrosios, tiek specializuotos anglų, vokiečių kalbos programas. Rengiame
įmonių, institucijų vadovų ir darbuotojų mokymus pagal specialias, tik Jums  parengtas programas.
Prieš pradėdami mokymus, mes atliekame testavimą (jeigu kalbos buvo mokytasi anksčiau) ir Jūsų
darbuotojų bei administracijos poreikių analizę. Tuomet, atsižvelgdami į rezultatus bei poreikius,
parengiame specialią programą.
Užsiėmimų trukmę, laiką ir intensyvumą deriname su Jumis. Mūsų dėstytojai turi galimybę atvykti
į Jūsų biurą arba kviečiame Jus atvykti į mūsų klases. Įmonių darbuotojus mokome ne tik organizacijų
darbuotojų grupėse, bet ir prisijungiant prie vykstančių mokymų grupėse, bei rengiame individualius
mokymus.

Pedagogų kvalifikacijos kursai

Rengiame pedagogų kvalifikacijos kėlimo seminarus

Vertimai

Darome vertimus raštu ir žodžiu anglų, vokiečių, rusų kalbomis.

NVŠ programos

Neformalaus vaikų švietimo programos

Kalbų klubas

Programos įgyvendinimas paremtas pasitelkiant šiuolaikinius kalbos mokymo metodus. Užsiėmimai
organizuojami imersijos metodu, kai vaikai panardinami į kalbą, nes jie lengvai sugeria aplinkoje
vartojamą kalbą. Veiklos organizuojamos per daineles, žaidimus, knygelių gamybą, dramą, darbelius,
lėlytes, eksperimentus. Siekiant ugdomųjų tikslų, sudaromos sąlygos, kiekvienas moksleiviui dirbti
panaudojant visas savo išgales, kad mokinys bręstų kaip asmenybė – kūrybiška, aktyvi, gebanti
bendradarbiauti, padėti kitam ir imtis atsakomybės.Užsiėmimų veiklos bus organizuojamos grupelėse
pagal ugdytinių amžių ir gebėjimus. 


Grupėse kiekvienas dalyvis asmeniškai seka savo pažangą ir kartu su ugdytoju vertina savo
pasiekimus, kurie pažymimi specialiais simboliais. Ugdymas individualizuojamas atsižvelgiant į
vaiko asmenybę, galimybes, poreikius ir pasiekimus, veiklas parenkant socialinėms,
kultūrinėms, asmeninėms, ir kitoms kompetencijoms ugdyti.


Kadangi užsiėmimai organizuojami komunikacine mokymo kryptimi, kuri remiasi
daugiau psichologiniais, o ne lingvistiniais pagrindais, kai beveik visas mokymosi laikas
naudojamas kiekvieno  moksleivio individualiems ir grupiniams veiksmams. Veikla paremtas kalbos
mokymasis skatina moksleivius ne tik vartoti kalbą, bet ir mąstyti, plėtoti kūrybines galias, o grupiniai
veiksmai moko bendradarbiauti.

Pratybų  pobūdis priklauso nuo mokymosi fazės, pasiekimų lygmens,
nuo tarpinio ir galutinio mokymo ir mokymosi tikslo.  Kiekvienos pratybos išplaukia iš situacijos,
kuri moksleiviams pažįstama, artima natūraliam bendravimui, juos domina ir kartu plečia ne tik
kalbinį, bet ir kultūrinį horizontą. Nauja kalbinė medžiaga pateikiama situacijose, kuriose savaime
turi glūdėti poreikis bendrauti.

Tokios situacijos – tai grupinių projektų rengimas,
inscenizavimas, vaidinimai, pokalbiai, diskusijos ir t. t. Tokiose kalbos pratybose moksleivių dėmesys
pirmiausia kreipiamas į kalbos turinį, kuris skatina juos išsakyti savo nuomonę, kur vadovas atlieka
tik konsultanto vaidmenį.

Sportinės žūklės būrelis

Programos įgyvendinimas paremtas pasitelkiant šiuolaikinius metodus supažindinant su sportine žūkle.
Užimtumas organizuojamas mokant dirbti siekiant rezultatų. Per veiklas skatinama domėtis sportinės
žūklės naujausiomis tendencijomis, pasaulio naujienomis ir technologijomis. 

Apžvelgiant žūklės istoriją, per praktines veiklai mokiniai supažindinami su vandens telkiniais, augalais, biologine įvairove,
mėgėjiškos ir sportinės žūklės įrankiais. Motyvuojant siekti užsibrėžtų tikslų dalyvausime sportinės
žūklės varžybose, organizuosime susitikimus su žūklės įrankių gamintojais, pardavėjais, sportinės
žūklės meistrais.

Ugdant asmenines savybes, būtinas tapti sportinės žūklės profesionalu, lavinsime
kruopštumą, kūrybingumą, kantrybę. Ugdysime meilę darbui, atsakomybę ir kompetencijas, reikalingas
sportinės žūklės meistrui. Bendraujant su kitais žvejų būreliais bei klubais, organizuosime susitikimus,
varžybas, renginius mokinių tėvams, supažindinti su vaikų įgytomis žiniomis, pasiekimais atliekant
darbus, savęs pažinimą, ieškojimą savybių, kurių reikia norint pasiekti aukščiausius rezultatus.

Kontaktai

IĮ „L.T.T.“
Įm. Kodas 301534572
Adresas: Uosupio g. 18-18, Marijampolė
Telefonas +37068530861
e-paštas beatavalungeviciene@gmail.com

Scroll to Top